Ogród i Nawadnianie

Jaka jest najlepsza pompa do szamba z rozdrabniaczem?

Wybór odpowiedniej pompy do szamba z rozdrabniaczem może stanowić swoiste wyzwanie dla wielu właścicieli nieruchomości, którzy pragną zarówno zapewnić sprawne funkcjonowanie swoich przydomowych systemów kanalizacyjnych, jak i ochronić środowisko przed niekontrolowanym uwalnianiem nieczystości. Dbając o detale i rozumiejąc specyficzne wymagania systemów sanitarnych, zapewniamy efektywność i długotrwałość zarządzania odpadami.

Na pierwszy rzut oka wszystkie pompy mogą wydawać się podobne, ale głębsze zrozumienie potrzeb i specyfiki działania tych urządzeń pozwala wybrać najbardziej odpowiednie. Eksploatacja szamba nie jest prostym zadaniem, a właściwy wybór pompy do opróżniania ma wpływ na bezproblemowe działanie przez wiele lat. Przegląd kryteriów wyboru takiego urządzenia jest istotny nie tylko z perspektywy użytkowej, ale również ze względu na wymogi ekologiczne współczesnego świata.

Aby dokonać wyboru najlepszej pompy do szamba z rozdrabniaczem, ważne jest wzięcie pod uwagę szeregu kryteriów, takich jak rodzaj i liczba komór w szambie, a także moc i wydajność urządzenia. Parametry techniczne pompy powinny być dostosowane do specyfiki odpadów, które będą przetłaczane przez nią. Kluczowe jest również skupienie się na charakterystycznych właściwościach rozdrabniaczy, które wpływają na siłę i skuteczność pompy oraz na funkcjonalności, które mają wpływ na wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Rozumiejąc istotę tych czynników, w dalszej części artykułu szczegółowo omówimy poszczególne aspekty, które pomogą Państwu podjąć świadomą decyzję o wyborze pompy, która najlepiej spełni oczekiwania i zapewni bezawaryjne działanie systemu szamba przez wiele lat.

Kluczowe kryteria wyboru pompy do szamba

Odpowiednia selekcja pompy do szamba to podstawowa kwestia, która zapewnia niezawodność i efektywność systemu odprowadzania ścieków. Pompa musi sprostać nie tylko praktycznym potrzebom gospodarstwa, ale również zapewnić ochronę środowiska poprzez prawidłowe przetwarzanie odpadów. Aby osiągnąć ten cel, należy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych aspektów, które określają efektywność pracy wybranej pompy.

W praktyce, podstawowym parametrem jest rodzaj i liczba komór w szambie. Istotne jest, aby dopasować wydajność i moc pompy do rozmiarów zbiornika oraz przewidzianej ilości odprowadzanych ścieków. Szamba jednokomorowe często wymagają pomp o większej sile tłoczenia, ponieważ wszystkie nieczystości gromadzą się w jednym miejscu, co zwiększa ryzyko zatorów. W przypadku zbiorników wielokomorowych, gdzie każda komora pełni inną funkcję w procesie oczyszczania, może być konieczne zastosowanie pompy o innym profilu działania, bardziej dopasowanego do selektywniejszej pracy.

Moc i wydajność pompy są równie istotne, ponieważ od nich zależy szybkość i wielkość przepływu ścieków. Zbyt mała moc pompy może prowadzić do nieefektywnego działania systemu i konieczności częstszego opróżniania szamba, podczas gdy zbyt duża może być nieekonomicznym rozwiązaniem ze względu na nadmierne zużycie energii. Wydajność, rozumiana jako ilość przepompowanych ścieków w danym czasie, musi być zbalansowana z rzeczywistymi potrzebami użytkownika.

Oczywiście, pompa musi być dostosowana do warunków pracy. W tym sensie ważna jest zarówno trwałość mechanizmu tłoczącego, jak i wytrzymałość na działanie nieczystości i środków chemicznych, które mogą znajdować się w przepompowywanej cieczy. Wybór najlepszego modelu pompy do szamba wymaga więc indywidualnego podejścia do każdej sytuacji, co pozwoli zapewnić skuteczne działanie systemu bez niepotrzebnych przerw i zatorów.

Rodzaj i liczba komór w szambie

Wybór odpowiedniej pompy do szamba jest ściśle powiązany z charakterystyką samego zbiornika, w którym kluczowe są rodzaj i liczba komór. Szamba mogą być jednokomorowe lub wielokomorowe, a każdy z tych rodzajów wymaga innego podejścia przy doborze wyposażenia.

Szamba jednokomorowe są najprostszym rozwiązaniem, gdzie całe ścieki gromadzone są w jednym dużym zbiorniku. W takim przypadku pompa do szamba musi być przystosowana do pracy w ciężkich warunkach, ponieważ będzie zmuszona przetwarzać różnorodne odpady znajdujące się w ściekach. Ważnym aspektem jest tutaj wybór pompy z solidnym systemem cięcia i wydajnym działaniem pod dużym obciążeniem.

Szamba wielokomorowe, które posiadają podział na sekcje, z reguły pozwalają na lepszą separację ciał stałych od płynów. W tym przypadku można rozważyć stosowanie pomp o mniejszej mocy cięcia, ale za to z większym naciskiem na wydajność w pracy z czystszymi ściekami. Często ostatnia komora w szambie wielokomorowym służy jako przedsionek do oczyszczenia ścieków przed ich odprowadzeniem, co wpływa na wybór pompy odpowiedniej do takich warunków.

Ponadto, ilość komór wpływa na częstotliwość serwisowania pompy oraz interwały wywozu nieczystości. W przypadku szamb wielokomorowych odstępy między koniecznością opróżniania zbiornika mogą być dłuższe, co wiąże się z mniejszą częstotliwością eksploatacji pompy i dlatego może to wpłynąć na wybór modelu o mniejszej intensywności użytkowania.

Podsumowując, rodzaj i liczba komór w szambie to istotne parametry, które muszą być uwzględnione przy wyborze pompy. Pompa musi być dobrana nie tylko do rodzaju ścieków, ale również do konstrukcji i funkcjonalności samego szamba. Należy również rozważyć przyszłe użytkowanie szamba, aby zapewnić optymalne, długoterminowe działanie zarówno zbiornika, jak i dobranej do niego pompy.

Moc i wydajność pompy

Podczas wyboru pompy do szamba z rozdrabniaczem, jeden z decydujących parametrów to moc urządzenia. Jest ona wyrażana w kilowatach (kW) i bezpośrednio przekłada się na zdolność do radzenia sobie z odpadami oraz na efektywność wspomagania procesu ich transportu poza zbiornik. Moc wybranej pompy powinna być dopasowana do wielkości szamba oraz typu i ilości przetwarzanych ścieków. Nadmierna moc może prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii i wyższych kosztów eksploatacji, podczas gdy zbyt niska moc może nie zapewnić efektywnego przetłaczania nieczystości, co może skutkować częstymi awariami.

Wydajność pompy, określana jako ilość ścieków jaką jest w stanie przepompować w ciągu godziny, również ma istotne znaczenie. Odpowiednie dobranie wydajności zapewnia optymalny przepływ ścieków, eliminując ryzyko przeciążeń i zapchania systemu. Tu kluczową rolę odgrywa również rozdrabniacz, który powinien być w stanie poradzić sobie z rozdrobnieniem wszelkich zanieczyszczeń, dzięki czemu pompa może bez problemów transportować odpady. Warto zatem szczególną uwagę zwrócić na modele wyposażone w silne i wytrzymałe rozdrabniacze.

Wybierając pompę, nie można także pomijać aspektów praktycznych - takich jak głębokość zanurzenia, długość przewodu odprowadzającego czy maksymalną wysokość podnoszenia, które muszą zostać dostosowane do indywidualnych warunków instalacyjnych. Zbilansowana moc i wydajność, odpowiednio dostosowane do konkretnego systemu, zapewniają nie tylko efektywność działania, ale również długość życia urządzenia oraz bezpieczeństwo eksploatacji.

Znaczenie rozdrabniacza w pompie do szamba

Rozdrabniacz w pompie do szamba jest jednym z kluczowych komponentów, który ma bezpośredni wpływ na efektywność i niezawodność pracy całego systemu. To właśnie dzięki niemu możliwe jest rozdrobnienie stałych elementów zawartych w ściekach, co zapobiega ich zatkaniu i umożliwia płynne przetłaczanie przez rury odprowadzające. Element ten decyduje o zdolności pomp do radzenia sobie z różnego rodzaju odpadami, w tym z twardymi frakcjami, które mogą znaleźć się w nieczystościach domowych, takimi jak papier toaletowy, resztki jedzenia czy inne organiczne śmieci.

Rozdrabniacz jest szczególnie ważny w przypadku szamb jednokomorowych, gdzie nie dochodzi do naturalnego rozkładu i separacji frakcji stałych od ciekłych. Mechanizm rozdrabniający musi więc być wyjątkowo wydajny, aby zapewnić ciągłość pracy bez ryzyka zablokowania pomp bądź prowadzących do nich rur. Dodatkowo, odpowiednio dobrany rozdrabniacz wpływa na wydłużenie żywotności pomp poprzez minimalizację ryzyka awarii i drobnych uszkodzeń, które mogłyby zostać spowodowane przez większe kawałki nieczystości.

Wybór modelu pompy z rozdrabniaczem powinien odbywać się z uwagą na typ śmieci, które będą najczęściej trafiały do systemu, a także na częstotliwość eksploatacji urządzenia. Warto również zwrócić uwagę na materiały, z których wykonany jest mechanizm rozdrabniający – najlepsze będą te odporne na korozję i zużycie, takie jak wysokiej jakości stal nierdzewna.

Zapewnienie odpowiedniej ochrony pomp przed zanieczyszczeniami stałymi to priorytet nie tylko ze względu na bezawaryjne działanie, ale także z perspektywy ekonomicznej. Im lepiej pompy poradzą sobie z ewentualnymi przeszkodami, tym rzadsza będzie potrzeba ich serwisowania czy wymiany, co długoterminowo przekłada się na oszczędności. Tak więc, rozdrabniacz zamontowany w pompie do szamba nie jest opcjonalnym dodatkiem, ale koniecznym elementem wspierającym zarówno wydajność, jak i trwałość urządzenia.

Typy rozdrabniaczy

Rozdrabniacze stosowane w pompach do szamb są kluczowymi elementami odpowiedzialnymi za efektywną pracę całego systemu. Ich głównym zadaniem jest rozdrabnianie stałych frakcji znajdujących się w ściekach, aby zapobiec zatorom i ułatwić transport nieczystości. W zależności od aplikacji i wymagań, można wyróżnić kilka podstawowych typów rozdrabniaczy:

 • Rozdrabniacze mechaniczne – Są to urządzenia wyposażone w ostrza lub noże, które mechanicznie rozcinają i rozdrabniają odpady. Tego typu rozdrabniacze są skuteczne w przeciwieństwie do miękkich frakcji i mogą być stosowane w środowiskach domowych oraz przemysłowych.
 • Rozdrabniacze hydrauliczne – Ich działanie opiera się na zastosowaniu wysokiego ciśnienia wody, która przechodząc przez specjalnie zaprojektowane dysze, ma za zadanie rozbijać cząstki stałe. Ta technologia jest zwykle stosowana w przypadku trudniejszych warunków eksploatacyjnych.
 • Rozdrabniacze elektromechaniczne – Łączą one w sobie działanie mechaniczne i elektryczne, posiadając silniki elektryczne, które napędzają ostrza lub noże. Są niezwykle efektywne i mogą być używane w szerokim zakresie aplikacji, od domowych po przemysłowe.
 • Rozdrabniacze z wirnikiem ścinającym – Posiadają one ruchome części, które obracają się z dużą prędkością, ścinając przy tym materiał. Są często używane w rolnictwie oraz tam, gdzie ścieki zawierają duże frakcje stałe.

Każdy rodzaj rozdrabniacza ma swoje specyficzne zastosowania i jest dobierany w zależności od charakterystyki ścieków oraz wymaganej wydajności systemu pompowego. Wybór odpowiedniego typu rozdrabniacza to kluczowy element zapewniający niezawodność i długą żywotność pompy ściekowej.

Ochrona pompy przed zanieczyszczeniami stałymi

Odpowiednia ochrona pompy do szamba przed zanieczyszczeniami stałymi jest nie tylko kwestią jej efektywnego działania, ale przede wszystkim kryterium jej trwałości i niezawodności. Zanieczyszczenia stałe w postaci resztek żywności, nieprzetworzonych środków higienicznych czy innych twardych elementów mogą stać się przyczyną poważnych awarii. Mechanizm rozdrabniający pełni więc rolę niezbędnego filtra, który zabezpiecza ruchome elementy pompy – wirnika, uszczelek, łożysk – przed bezpośrednim kontaktem z materiałem, który może je uszkodzić.

Należy podkreślić, że dobrego jakości rozdrabniacz powinien być odporny na przedostawanie się dużych, twardych elementów, minimalizując ryzyko zatorów. Zastosowanie ostrzy z stali hartowanej lub innych tworzyw odpornych na ścieranie zapewnia, że nawet po wielokrotnym kontakcie z zanieczyszczeniami ostrza nie ulegną stępieniu, co zapewni ciągłość pracy pompy na wysokim poziomie efektywności.

Regularne przeglądy stanu technicznego pompy, sprawdzenie ostrzy rozdrabniacza oraz czyszczenie elementów, które mogą przejmować największe obciążenia, wydłużą żywotność urządzenia. Czyste i sprawne komponenty ograniczają ryzyko przegrzewania się silnika oraz innych awarii, które mogą wynikać z przeciążenia lub blokady mechanizmu przez zbyt duże kawałki odpadów.

Warto zaznaczyć, że ochrona pompy jest ściśle powiązana nie tylko z dobrą konserwacją, ale także z właściwym użytkowaniem systemu kanalizacyjnego. Należy unikać wrzucania do toalety materiałów, które nie powinny się tam znaleźć, aby nie predestynować pompy do szamba do ryzyka szybszego zużycia lub awarii. Edukacja domowników i świadome korzystanie z instalacji sanitarnych są istotnym elementem zapewniającym długość i jakość pracy urządzeń do przetłaczania nieczystości.

Funkcjonalność i wygoda użytkowania

Kwestia ergonomii urządzeń to jeden z decydujących elementów wpływających na zadowolenie użytkowników. W przypadku pomp do szamba z rozdrabniaczem, funkcjonalność i wygoda użytkowania odgrywają fundamentalną rolę. Odpowiednie zaprojektowanie tych maszyn może znacząco obniżyć poziom zaangażowania i wkład pracy wymaganej od właściciela domu.

Podstawową funkcją, która znacząco ułatwia obsługę, jest zastosowanie automatycznego włącznika pływakowego. Pozwala on na autonomiczne uruchamianie się pompy w momencie, gdy poziom cieczy w zbiorniku osiąga zaprogramowaną wysokość. Dzięki temu mechanizmowi eliminowana jest konieczność ręcznej kontroli pracy urządzenia, co przekłada się na oszczędność czasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa operacji.

Nie bez znaczenia pozostaje również wysokość podawania wody i wydajność pompy, będąca miarą efektywności całego systemu. Adekwatne do potrzeb użytkownika parametry wydajnościowe są w stanie zagwarantować nie tylko szybkie opróżnianie zbiornika, ale również umożliwiają efektywne jego opróżnianie nawet w trudnych warunkach terenowych, gdzie odprowadzanie ścieków musi być realizowane na większe odległości.

Pod uwagę należy wziąć także takie elementy jak cicha praca urządzenia czy łatwość w serwisowaniu i konserwacji, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i podnosi komfort użytkowania. Zastosowanie nowoczesnych technologii ochrony przed pracą na sucho czy zabezpieczeń termicznych stanowi ochronę przed przedwczesnym zużyciem pomp, co jest inwestycją w długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

Automatyczny włącznik pływakowy

Automatyczny włącznik pływakowy to urządzenie, które odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu systemami wymagającymi kontroli poziomu cieczy. Działanie tego komponentu opiera się na prostym, lecz niezawodnym mechanizmie. Włącznik jest wyposażony w pływak, który unosząc się lub opadając wraz ze zmianą poziomu wody lub innej cieczy, aktywuje przełącznik. To z kolei prowadzi do włączenia lub wyłączenia pompy lub innego urządzenia, w zależności od zapotrzebowania.

Zaletą automatycznego włącznika pływakowego jest jego niezależność od zewnętrznego źródła zasilania, co czyni go idealnym rozwiązaniem w miejscach o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej. Szerokie zastosowanie znajduje w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle czy oczyszczalniach ścieków, gdzie niezawodność i automatyzacja procesów jest na wagę złota.

Warto również zauważyć, że takie urządzenia są projektowane z myślą o długotrwałym i bezawaryjnym działaniu w różnych warunkach. Odpowiednie materiały, z jakich są wykonane włączniki pływakowe, zapewniają odporność na korozję, ścieranie i wpływ agresywnych substancji chemicznych. Jest to szczególnie ważne w aplikacjach przemysłowych, gdzie warunki pracy mogą być wyjątkowo trudne.

Jednocześnie użytkownicy doceniają prostotę obsługi i instalacji automatycznych włączników pływakowych. Wymiana czy konserwacja urządzenia nie wymaga skomplikowanych procedur, co obniża koszty eksploatacji oraz minimalizuje ryzyko przestojów w pracy systemu.

Wysokość podawania wody i wydajność

W kontekście pomp do szamba z rozdrabniaczem, kluczowymi parametrami, które warto rozważyć, są wysokość podawania wody oraz wydajność urządzenia. Wysokość podnoszenia, określana mianem H-max, informuje nas o maksymalnej wysokości, na jaką pompa jest w stanie wypchnąć ciecz. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy zbiornik szamba znajduje się na znacznym poziomie poniżej gruntu lub gdy ścieki muszą być transportowane do oczyszczalni zlokalizowanej wyżej niż miejsce ich początkowego gromadzenia.

Niezmiernie istotna jest również wydajność pompy, mierzona przeważnie w litrach na minutę (l/min) lub metrach sześciennych na godzinę (m³/h). Wydajność ta określa, jaką objętość ścieków urządzenie jest w stanie przetłoczyć w ciągu jednostki czasu. Większa wydajność oznacza krótszy czas pracy przy zachowaniu efektywnego opróżniania zbiornika. Odpowiednio dobrana wydajność pompy do wielkości szamba i ilości generowanych odpadów pozwala na optymalizację czasu pracy oraz zapobiega jej nadmiernemu zużyciu, co przyczynia się do wydłużenia żywotności aparatu.

Jest to więc zasadniczy aspekt, który należy uwzględnić szczególnie w przypadku instalacji, gdzie pompa musi pracować intensywnie lub w sytuacjach awaryjnych. Dobór urządzenia z właściwymi parametrami wysokości podawania wody i wydajności to gwarancja nie tylko bezproblemowego, ale również ekonomicznego i ekologicznego działania systemu kanalizacyjnego.

Przykłady rekomendowanych modeli pomp

Rynek urządzeń do wyposażenia szamb jest dynamicznie rozwijającym się segmentem, w którym doświadczamy ciągłego postępu technologicznego, poprawiającego funkcjonalność oraz niezawodność pomp. Inwestycja w odpowiedni model pompy do szamba z rozdrabniaczem to kluczowa decyzja, gwarantująca efektywne i bezpieczne odprowadzanie nieczystości. Oto przegląd modeli, które zyskały uznanie użytkowników oraz specjalistów z branży.

 • Pompa WQ 750F 230V Omnigena – charakteryzuje się solidną konstrukcją i sporymi możliwościami przetłaczania ścieków. Wyposażona w wydajny rozdrabniacz, pozwala na bezawaryjną pracę, nawet przy obecności tworzyw sztucznych czy włókien tekstylnych w ściekach.
 • Pompa WQ Furia 1100 230V Omnigena – doskonałe rozwiązanie dla szamb o dużym natężeniu ścieków. Ten model zapewnia wysoką klasy efektywność dzięki mocy silnika i odporności na ładunki cieplne.
 • Pompa FZR.1.01 – zaliczana do ekonomiczniejszych opcji, optymalna dla gospodarstw domowych, które nie wymagają ekstremalnej wydajności. Solidność wykonania przy zachowaniu atrakcyjnej ceny to jej główne atuty.
 • Pompa WQ 2200 FURIA E – przeznaczona dla użytkowników poszukujących zaawansowanej technologicznie pompy, która poradzi sobie z największymi wyzwaniami. Sprawdzi się w intensywnie użytkowanych systemach sanitarnych.
 • Pompa Kraken 1800DF – charakteryzuje się wyjątkową efektywnością, rekomendowana dla dużych gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłowych.

Sugerując się wymaganiami i warunkami operacyjnymi specyficznymi dla danego zastosowania, przedstawione modele pomogą w podejmowaniu trafnych i satysfakcjonujących decyzji dotyczących inwestycji w system odprowadzenia ścieków.

Pompy do szamba z rozdrabniaczem różnych producentów

Zakup odpowiedniej pompy do szamba jest kluczowy dla efektywnej i bezproblemowej pracy systemu kanalizacyjnego. Modele z rozdrabniaczem zdobywają coraz większą popularność ze względu na ich zdolność do radzenia sobie z twardszymi odpadami. Oto przegląd pomp do szamba z rozdrabniaczem od różnych renomowanych producentów:

 • Pompy marki Grundfos SEG - te niezawodne urządzenia wyposażone są w system tnący, który sobie poradzi z domowymi odpadami. Nie tylko oferują wysoką wydajność, ale także zawierają zaawansowane funkcje ochronne zapewniające ich długotrwałą pracę.
 • Pompy Wilo-EMU FA - certyfikowane pompownie pod ciśnieniem o dużej sile rozdrabniania są idealne do zastosowań komunalnych i przemysłowych. Można je stosować w miejscach, gdzie odprowadzane są wody z zawartością włókien.
 • Pompy marki KSB Ama-Drainer-Box - to kompaktowe, zautomatyzowane stacje pompowe, które są gotowe do bezpośredniej instalacji. Posiadają wbudowany system rozdrabniający, zapewniający wygodę i skuteczność.
 • Zenit GR Blue Pro - seria tych pomp charakteryzuje się odpornością na korozję i zużycie dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej. Mocny mechanizm rozdrabniający sprawia, że są one odpowiednie nawet do trudnych ścieków przemysłowych.
 • Pompy HOMA Barracuda GRP - z serii Barracuda, wyposażone w ostrze tnące, gwarantują niezawodność w sytuacjach, gdy szambo jest obciążone nietypowymi odpadami.

Każdy z wymienionych modeli pomp do szamba z rozdrabniaczem wyróżnia się na tle konkurencji specyficznymi cechami i funkcjonalnościami. Wybór konkretnego produktu powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz charakterystyki danego systemu kanalizacyjnego. Pamiętając o regularnej konserwacji, możemy liczyć na lata bezawaryjnej pracy.

Pompy zalecane dla gospodarstw domowych i rolników

Dobór pompy do szamba z rozdrabniaczem dla gospodarstw domowych oraz użytkowników zajmujących się rolnictwem musi uwzględniać specyfikę generowanych ścieków oraz ich objętość. Dla tych grup odbiorców kluczowe jest znalezienie rozwiązania, które połączy niezawodność z efektywnością kosztową, a także będzie proste w obsłudze i konserwacji. Przy wyborze odpowiedniej pompy warto zwrócić uwagę na następujące modele:

 • Omnigena WQ 750F 230V - ten model pompy, dzięki swojemu rozdrabniaczowi, świetnie sprawdza się w gospodarstwach domowych, radząc sobie z typowymi odpadami bytowymi. Pozwala to na utrzymywanie systemu kanalizacyjnego w czystości i sprawnym działaniu.
 • Grundfos SEG - pompy tych serii są cenione za swoją wytrzymałość i wydajność. Oferują one adaptację do zróżnicowanych warunków pracy, co czyni je odpowiednimi zarówno dla małych, jak i większych gospodarstw domowych.
 • Pompa FZR.1.01 - cechuje ją dobry stosunek jakości do ceny. Zapewnia to solidne i ekonomiczne rozwiązanie dla gospodarstw o średnim natężeniu ścieków. Idealna dla użytkowników potrzebujących niezawodnego sprzętu o prostej obsłudze bez zbędnych komplikacji.
 • Pompa Kraken 1800DF - jej wydajność i olbrzymia siła rozdrabniania czynią ją doskonałym wyborem dla dużych gospodarstw rolnych oraz miejsc, gdzie ścieki charakteryzują się wyższą zawartością włókien i innych trudnych do przetworzenia substancji.
 • Zenit GR BLUE PRO - seria pomp ze stali nierdzewnej, które są odporne na korozję. Skuteczne rozdrabnianie i długa żywotność są atutami, które przemawiają za ich wyborem przez rolników i właścicieli dużych posesji.

W przypadku gospodarstw domowych oraz rolników ważne jest, by pompa do szamba była nie tylko wydajna, ale również łatwa w serwisowaniu oraz odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne obciążenia, które mogą wystąpić w trakcie pracy w warunkach zewnętrznych. Wyżej wymienione modele to propozycje, które z powodzeniem mogą sprostać tym kryteriom, oferując jednocześnie długotrwałą, niezakłóconą pracę systemu.

Najnowsze
Jaka pompa do studni na działce?
Jaka pompa do studni na działce?
Jak się zgrzewa rury PP?
Jak się zgrzewa rury PP?
Czy kompresor to to samo co sprężarka?
Czy kompresor to to samo co sprężarka?